Wie is Stichting Domus Mill

Tussen Wal en Schip ligt Domus Mill.

Sommige mensen kunnen moeilijk een passende woonomgeving vinden vanwege hun verstandelijke en/of andere beperkingen.

Stichting Domus Mill biedt deze mensen zowel een kortdurende als permanente woonomgeving.

Met een vast team wordt passende zorg en begeleiding geboden waarbinnen de bewoners van Domus Mill zich kunnen ontwikkelen en die hun zelfredzaamheid verhoogt. 

 LZ30

Stichting Domus Mill is trots dat zij in het bezit zijn van het kwaliteitskeurmerk Zorgboerderijen van de Federatie Landbouw en Zorg.