Zorg

Zorg en begeleiding bestaat uit het ondersteunen bij alles wat niet soepel verloopt ten aanzien van wonen, werken en vrije tijd.  Bewoners worden ondersteund bij praktische en emotionele zaken, met het doel de regie over het eigen leven te(rug) te krijgen. De zorg en begeleiding bestaat bijvoorbeeld uit huishoudelijke ondersteuning en persoonlijke verzorging.

 • Huishoudelijke ondersteuning
  Praktische hulp en/of begeleiding om eigen leefomgeving te verzorgen.
   
 • Persoonlijke verzorging
  Praktische hulp en/of begeleiding bij persoonlijke verzorging.
   
 • Beperkte verpleging
  Begeleiding bij medicatie, bezoeken aan arts en specialisten.
   
 • Ondersteunende en activerende begeleiding.
  o    het herstellen en/of onderhouden van sociale en/of familiecontacten,
  o    ondersteunen bij de financiën, o.a. contacten met de bewindvoerder en het bijhouden van de financiële administratie,
  o    het invullen van vrije tijd,
  o    het hanteren van een gezonde levensstijl (voeding, beweging)
  o    deelname aan de dagbesteding
  o    het trainen van sociale vaardigheden,
  o    het begeleiden op weg naar een reguliere of aangepaste baan,
  o    een eventueel vervolgtraject na Domus Mill.