Resocialisatie

Het doel van resocialisatie is om bewoners op een veilige en verantwoorde manier te laten re-integreren in de samenleving. Binnen alle dagelijkse activiteiten, wordt geoefend om op een adequate wijze om te gaan met de directe omgeving. Dit heeft o.a. betrekking op de sociale vaardigheden en het dragen van verantwoordelijkheden. Waar mogelijk, wordt toegewerkt naar een geschikte (begeleid) zelfstandig woonplek of werkplek.

Naast maatschappelijk verantwoord gedrag, wordt geleerd hoe om te gaan met eigen beperkingen en mogelijkheden. Het doel is dat de persoon leert zichzelf zo goed mogelijk te hanteren en indien nodig in staat is om ondersteuning te vragen van zijn omgeving.