Dagbesteding

Voorbeelden van activiteiten die onder begeleiding worden uitgevoerd:

  • Het verzorgen van koeien en varkens op de stageboerderij aan de Valkweg;
  • Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden;
  • Houtbewerking in het activiteitencentrum, zoals vogelhuisjes maken (o.a. voor verkoop);

Tijdens de dagbesteding worden praktische vaardigheden geïnstrueerd, ingeoefend en getoetst.

IMG 4582  IMG 0467 

IMG 0600  IMG 0438

Maatwerk

Er wordt een dagprogramma aangeboden die voorziet in de vraag per individu. Er wordt gestreefd naar maatwerk; dagbesteding aansluitend op de interesses, mogelijkheden en beperkingen van de persoon. Samen met begeleiding wordt verkend waar de persoon het meest tot zijn recht komt. Met creatieve aanpassingen en oplossingen wordt getracht voor eenieder een zinvolle tijdsbesteding te bieden waar de persoon plezier in ervaart.

Bij verschillende dagbestedingsactiviteiten worden machines en materialen gebruikt. Er wordt per persoon bekeken en afgesproken welke gereedschappen gebruikt mogen worden, waarbij nadrukkelijk wordt gelet op de veiligheid.