Wie is Stichting Domus Mill

Tussen Wal en Schip ligt Domus Mill.

Sommige mensen kunnen moeilijk een passende woonomgeving vinden vanwege hun verstandelijke en/of andere beperkingen.

Stichting Domus Mill biedt deze mensen een woonomgeving met passende zorg en begeleiding om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten zijn.

Met een vast team van 14 personen wordt een structuur aangeboden waarbinnen de bewoners van Domus Mill zich kunnen ontwikkelen en die hun zelfredzaamheid verhoogt.